Giúp em với ạ , cảm ơn nhiều: Cho hàm số y=f(x) =1/3x a) Tính f( 2013),f(-2016) b) tìm các giá trị của x để y nhận giá trị dương , giá trị âm , y=0

Question

Giúp em với ạ , cảm ơn nhiều:
Cho hàm số y=f(x) =1/3x
a) Tính f( 2013),f(-2016)
b) tìm các giá trị của x để y nhận giá trị dương , giá trị âm , y=0

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-08-17T05:10:03+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:11:35+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a.$f(2013)=\dfrac{1}{3}.2013=671$

  $f(-2016)=\dfrac{1}{3}.(-2016)=-672$

  b.+)$y>0\rightarrow \dfrac{1}{3}.x>0\rightarrow x>0$

  +)$y<0\rightarrow \dfrac{1}{3}.x<0\rightarrow x<0$

  +)$y=0\rightarrow \dfrac{1}{3}.x=0\rightarrow x=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )