Giúp em với ạ đang cần gấp quá Từ các chữ số 4, 9, 1, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau)?

Question

Giúp em với ạ đang cần gấp quá
Từ các chữ số 4, 9, 1, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết khác nhau)?

in progress 0
Delilah 7 ngày 2021-12-03T23:54:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:55:21+00:00

  Gọi số tự nhiên thỏa mãn đề bài là $abcd$

  $a$ có $4$ cách chọn ($4,9,1,8$)

  Vì các chữ số không nhất thiết khác nhau nên $b,c,d$ cũng có $4$ cách chọn

  Vậy số số tự nhiên thỏa mãn là: $4.4.4.4=256$ số.

  0
  2021-12-03T23:55:25+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: 256

   Giải thích các bước giải:

  Gọi số cần tìm có dạng abcd với a,b,c,d là các phần tử thuộc tập .

  Vì số cần tìm có 4 chữ số không nhất thiết khác nhau nên:

  +) a có 4 cách chọn.

  +) b có 4 cách chọn.

  +) c có 4 cách chọn.

  +) d có 4 cách chọn.

  Như vậy, ta đếm được 4.4.4.4 = 256 số.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )