Giúp em với ạ: Để điều chế 4.48lít O2 trong phòng thí nghiệm có thể dùng 1 trong 2 chất KClO3 và KMnO4. Hãy tính toán và chọn chấ

Question

Giúp em với ạ:
Để điều chế 4.48lít O2 trong phòng thí nghiệm có thể dùng 1 trong 2 chất KClO3 và KMnO4. Hãy tính toán và chọn chất có khối lượng nhỏ nhất

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-11-17T00:22:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:23:28+00:00

  Đáp án:

  \[n_{O_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)\]

  \[2KClO_3\to 2KCl + 3O_2\qquad(1)\]

  \[2KMnO_4\to K_2MnO_4+MnO_2+O_2\qquad(2)\]

  Theo PTHH $(1)\to n_{KClO_3}=\dfrac{0,2.2}{3}=\dfrac{2}{15}(mol)$

  $\to m_{KClO_3}=122,5\times \dfrac{2}{15}=16,33(g)$

  Theo PTHH $(2)\to n_{KMnO_4}=0,2\times 2=0,4(mol)$

  $\to m_{KMnO_4}=0,4\times 158=63,2(g)$

  $\to KClO_3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )