Giúp em với ạ một hình thang có đáy bé là 15 m đáy lớn gấp 3 lần đáy bé chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy: a, tính diện tích hình thang đó B ,

Question

Giúp em với ạ
một hình thang có đáy bé là 15 m đáy lớn gấp 3 lần đáy bé chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy:
a, tính diện tích hình thang đó
B ,trên hình thang đó người ta dự định trồng là tính số tạ lạc thu hoạch được biết rằng cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 150 kg lạc

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-09-08T15:15:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:16:46+00:00

  a) Đáy lớn hình thang đó là:

         15 . 3 = 45(m)

  Trung bình cộng hai đáy (cũng là chiều cao) là:

         (15 + 45) : 2 = 30(m)

  Diện tích hình thang đó là:

          30 . 30 = 900(m²)

  b)              Đổi: 150 kg  = 1,5 tạ 

  Số tạ lạc thu hoạch được là:

          1,5 . (900 : 100) = 13,5(tạ)

   Chúc học tốt!!!

         

        

   

  0
  2021-09-08T15:16:55+00:00

  $\text{Độ dài của đáy lớn là :}$

  $15×3=45(m)$

  $\text{Độ dài của chiều cao là :}$

  $\dfrac{15+45}{2}=30(m)$

  $\text{a.Diện tích hình thang là :}$

  $\dfrac{15+45}{2}×30=900(m^2)$

  $\text{b.Số lạc thu được là :}$

  $900:100×150=1350(kg)=13,5 tạ$

  $\text{Đáp số : a.900m^2}$

              $\text{b.13,5 tạ}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )