Giúp em với Chứng minh 1/(a^2+1)+1/(b^2+1)+1/(c^2+1)>=3/2 với a,b,c>0 và ab+bc+ca=3

Question

Giúp em với
Chứng minh 1/(a^2+1)+1/(b^2+1)+1/(c^2+1)>=3/2 với a,b,c>0 và ab+bc+ca=3

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-08-09T15:47:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:49:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cho xin câu tlhn nha

  0
  2021-08-09T15:49:13+00:00

  Nguyen Khac Anhánh._.

  Áp dụng `1/(a^2+1)+1/(b^2+1)>=2/(1+ab)`    $\(\Rightarrow \text{VT}\geq \frac{2}{ab+1}+\frac{1}{c^2+1}\)$

  Ta có: $\(\frac{2}{ab+1}+\frac{1}{c^2+1}\geq \frac{3}{2}\Leftrightarrow \frac{2c^2+3+ab}{abc^2+ab+c^2+1}\geq\frac{3}{2}\)$

  $\(\Leftrightarrow c^2+3\geq 3abc^2+ab\Leftrightarrow c^2+bc+ca\geq 3abc^2\)$

  $\(\Leftrightarrow a+b+c\geq 3abc\)$

  Áp dụng bđt cosi cho các số ko âm ,có:

  $\(a+b+c\geq \sqrt{3(ab+bc+ac)}=3\) và \(3=ab+bc+ac\geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}\Rightarrow 3abc\leq 3\)$

  Dấu bằng xảy ra khi $\(a=b=c=1\)$

  Vậy đpcm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )