Giúp em với. Đề: Một hồ nước cao 20m. Trọng lượng riêng là 10000N/m3. Hãy tính áp suất tại: a) Đáy hồ b) Điểm cách đáy hồ 2m c) Điểm cách mặt nước 2m

Question

Giúp em với.
Đề: Một hồ nước cao 20m. Trọng lượng riêng là 10000N/m3. Hãy tính áp suất tại:
a) Đáy hồ
b) Điểm cách đáy hồ 2m
c) Điểm cách mặt nước 2m

in progress 0
Gabriella 2 tuần 2021-11-27T00:22:35+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T00:23:52+00:00

  Đáp án: a/ áp xuất đáy hồ : 

  p=d x h = 10000×20=200000 (N/M3)

  b/ cách đáy hồ 2 m:

  20-2=18 (m)

  áp xuất cách đáy hồ 2m:

  p=d x h = 10000×18=180000 (N/M3)

  C/cách mặt nước 2m:

  20+2=22 (m)

  áp xuất cách mặt nước 2m:

  Tương tự : 10000×22=220000 (N/M3)

  ĐÁP SỐ:a/200000 N/M3

                b/180000 N/M3

                c/220000  N/M3

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-27T00:24:08+00:00

  Đáp án:

   a. p=200000 Pa

   b. p= 180000 Pa

  c. p= 20000 Pa

  Giải thích các bước giải:

   Áp suất của cột chất lỏng ở độ cao h: P=d.h

  a. h=20m

  p=d.h=10000.20=200000 (Pa)

  b. h=18m

  p=d.h=10000.18=180000 (Pa)

  c. h=2m

  p=d.h=10000.2=20000 (Pa)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )