GIÚP EM VỚI EM CẦN GẤP Ạ câu hỏi : TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN, SỐ LƯỢNG ADN CỦA MỘT TẾ BÀO TĂNG GẤP ĐÔI Ở BA KÌ NÀO ? A. GIỮA , SAU, CUỐI B.ĐẦU, SAU

Question

GIÚP EM VỚI EM CẦN GẤP Ạ
câu hỏi : TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN, SỐ LƯỢNG ADN CỦA MỘT TẾ BÀO TĂNG GẤP ĐÔI Ở BA KÌ NÀO ?
A. GIỮA , SAU, CUỐI
B.ĐẦU, SAU , CUỐI
C. ĐẦU , GIỮA, SAU
B. ĐẦU , GIỮA , CUỐI

in progress 0
Remi 1 năm 2021-11-13T04:58:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:00:07+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-13T05:00:34+00:00

  Đáp án:D

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )