Giúp em với mai em nụp bài rồi :(( Một đội công nhân đặt kế hoạch sản xuất 250 sản phẩm . Trong 4 ngày đầu , họ thực hiện đúng kế hoạch . Mỗi ngày sau

Question

Giúp em với mai em nụp bài rồi :((
Một đội công nhân đặt kế hoạch sản xuất 250 sản phẩm . Trong 4 ngày đầu , họ thực hiện đúng kế hoạch . Mỗi ngày sau đó , họ đều vượt mức 5 sản phẩm nên đã xong công việc sớm hơn 1 ngày so với dự định . Hỏi theo kế hoặc , mỗi ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm ? Biết rằng năng suất mỗi ngày như nhau

in progress 0
Remi 4 tháng 2021-08-22T13:51:02+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:52:30+00:00

  Gọi $x$ là số sản phẩm/ngày theo dự định ($x>0$)

  Thời gian làm việc theo dự định là $\dfrac{250}{x}$ ngày

  $4$ ngày đầu, năng suất làm việc là $x$ nên làm được $4x$ sản phẩm

  Những ngày còn lại làm được $250-4x$ sản phẩm. Năng suất là $x+5$ sản phẩm/ngày nên thời gian làm là $\dfrac{250-4x}{x+5}$ ngày

  Thực tế làm ít hơn dự định $1$ ngày nên ta có:

  $\dfrac{250}{x}-\dfrac{250-4x}{x+5}-4=1$

  $\to \dfrac{250}{x}-\dfrac{250-4x}{x+5}=5$

  $\to 250(x+5)-x(250-4x)=5x(x+5)$

  $\to x=25$ (TM)

  Vậy theo dự định, mỗi ngày phải làm $25$ sản phẩm 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )