giúp em vs ạ e vote 5 sao cho câu trả lời đúng nhất ạ Một con tàu vũ trụ chuyển động tròn đều quanh trái đất, mỗi vòng mất 90 phút. Con tàu bay ở độ

Question

giúp em vs ạ e vote 5 sao cho câu trả lời đúng nhất ạ
Một con tàu vũ trụ chuyển động tròn đều quanh trái đất, mỗi vòng mất 90 phút. Con tàu bay ở độ cao h = 320 m so với mặt đất. Biết bán kính trái đất là 6400 km. Tính tốc độ dài của con tàu vũ trụ

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-10-27T20:15:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:16:19+00:00

  Đáp án:

   v=7074,4m/s

  Giải thích các bước giải:\(T = 90p;h = 320m;R = 6400km\)

  tốc độ góc:
  \(\omega  = \frac{{2\pi }}{T} = \frac{{2\pi }}{{90.60}} = \frac{{2\pi }}{{5400}}(rad/s)\)

  tốc độ dài: 
  \(v = \omega .r = \frac{{2\pi }}{{5400}}.(6400 + 320).1000 = 7074,4m/s\)

  0
  2021-10-27T20:17:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )