Giúp em vs ạ !! Nếu ý nghĩa của giảm phân đối với cơ thể sinh vật

Question

Giúp em vs ạ !! Nếu ý nghĩa của giảm phân đối với cơ thể sinh vật

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-11-17T06:43:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:44:56+00:00

  Ý nghĩa của nguyên phân:

     + Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản. Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống y tế bào mẹ.

     + Đối với các cơ thể sinh vật nhân thực đa bào:

      – Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển, tái sinh các mô và các bộ phận bị tổn thương.

      – Ở các sinh vật sinh sản sinh dưỡng nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ (truyền đạt ổn định bộ NST đặc trưng cho loài).

  0
  2021-11-17T06:45:08+00:00

  Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh thường tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp. Sự đa dạng di truyền ở thế hệ sau của các loài sinh vật sinh sản hữu tính (chủ yếu là do các biến dị tổ hợp) là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên, giúp các loài có khả năng thích nghi với điều kiện sống mới.
  Các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh góp phần duy trì bộ NST đặc trưng cho loài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )