Giúp hộ cái 5☆ 1♡ Mối quan hệ giữa nông nghiệp,thủ công nghiệp và thương nghệp

Question

Giúp hộ cái
5☆
1♡
Mối quan hệ giữa nông nghiệp,thủ công nghiệp và thương nghệp

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-31T14:06:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:07:22+00:00

  Nông nghiệp: mùa màng tươi tốt, thu hoạch được nhiềunhiều, đời sống nhân dân ổn định tạo điều kiện cho thủ công nghiệp phát triển.

  Thủ công nghiệp: hàng hóa ngày càng nhièu và có chất lượng tốttốt, nhu cầu  trao đổi sản phẩm hàng hóa  thúc đẩy hoạt động thương nghiệp phát triểntriển.

  Thương nghiệp: hoạt động mua bán, trao đổi tấp nập thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung , ổn đinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân .

  0
  2021-08-31T14:07:51+00:00

  Mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp:

  – Về nông nghiệp:

  + Sản xuất nông nghiệp phát triển tạo ra nhiều sản phẩm, phục vụ đời sống nhân dân.

  + Đời sống nhân dân ổn định, người dân chuyên tâm vào các hoạt động thủ công nghiệp, làm ra nhiều mặt hàng chất lượng, tinh sảo.

  + Nông nghiệp phát triển cũng cung cấp nhiều mặt hàng nông sản để trao đổi, buôn bán, thúc đẩy thương nghiệp phát triển.

  – Về thủ công nghiệp: Thủ công nghiệp phát triển, hàng hóa ngày càng nhiều và có chất lượng tốt thúc đẩy nhu cầu trao đổi giữa các nước với nhau, tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển.

  – Về thương nghiệp: Hoạt động thương nghiệp phát triển, nhu cầu về các mặt hàng ngày càng nhiều, kéo theo sự phát triển của thủ công nghiệp và nông nghiệp.

  => Như vậy, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau, cùng thúc đẩy nhau phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )