Giup kk bài 1 câu 1 vs ạ mk dag cần gấp ạ

Question

Giup kk bài 1 câu 1 vs ạ mk dag cần gấp ạ

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-15T23:54:57+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:56:23+00:00

  Đáp án:

  $b<\dfrac{-1}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  $(P):y=\dfrac{x^2}{2}$

  $(d):y=x+b$

  Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):

   $\dfrac{x^2}{2}=x+b$

  $⇔x^2-2x-2b=0$ (1)

  Để (d) cắt (P) tại hai điểm

   $⇔$ Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

   $⇔\Delta’>0$

   $⇔(-1)^2-(-2b)>0$

   $⇔1+2b>0$

   $⇔2b>-1$

   $⇔b<\dfrac{-1}{2}$

  Vậy để (d) cắt (P) tại hai điểm thì $b<\dfrac{-1}{2}$

  0
  2021-09-15T23:56:35+00:00

  (P) : y = x²/2      ;  (d) : y = x + b

  Xét pt hoành độ giao điểm (P) và (d) :

  x² / 2 = x + b 

  <=> x² / 2 – x – b = 0     (1)

  Δ = b² – 4ac = (-1)² – 4 . 1/2 . (-b)  = 1  + 2b

  Để (d) cắt (P) tại 2 đ’ <=> pt (1) có 2 nghiệm  <=> Δ ≥ 0 <=> 1  +  2b ≥  0 <=> b  ≥ – 1/2   

  Vậy b ≥ –  1/2 thì (P) cắt (d) tại 2 đ’ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )