Giúp mik 1 bài = vote5* Giúp mik 2 bài = ctlhn . MIK CẢM ƠN Bài 1 Một ô tô chyển dộng thẳng đều với vận tốc V1=54km/h. Một tàu hỏa chuyển dộng thẳng đ

Question

Giúp mik 1 bài = vote5*
Giúp mik 2 bài = ctlhn . MIK CẢM ƠN
Bài 1 Một ô tô chyển dộng thẳng đều với vận tốc V1=54km/h. Một tàu hỏa chuyển dộng thẳng đều cùng phương với ô tô với vận tốc V2=36km/h. Tìm vận tốc của ô tô so với tàu hỏa trong trường hợp sau:
a) Ô tô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa??
b) Ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa??
Bài 2 Hai thành phố A và B cách nhau 300km.CÙng 1 lúc,ô tô xuất phát từ A với vân tốc 55km/h,xe máy xuất phát từ B với vận tốc 45km/h. Hỏi
a) Sau bao lâu 2 xe gặp nhau??
b)Nơi gặp nhau cách A bao xa??

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-08-05T16:04:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:05:31+00:00

  XIN HAY NHẤT

  Bài 1:

  a)Ô tô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa

      V = V1+V2

  = 54 + 36

  =  90 ( Km/h)

  b) Ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa:

      V’ = V1-V2

  = 54-36

  = 18 ( km/h )

  Bài 2:

  a) Gọi t là thời gian 2 xe gặp nhau:

  Ta có: 45t + 55t = 300 ( km )

            ⇒ t =  3 ( giờ )

  b, Nơi gặp nhau cách nhau A số km là:

          55 .  3 = 165  ( km )

   

  0
  2021-08-05T16:05:37+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: Tóm tắt:

  `v_1=54km//h`

  `v_2=36km//h`

  `a) v=?`

  `b) v’=?`

  Giải:
  a) Vận tốc của ô tô so với tàu hỏa khi ô tô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa là:

  `v=v_1+v_2=54+36=90 (km//h)`

  b) Vận tốc của ô tô so với tàu hỏa khi ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa là:

  `v’=v_1-v_2=54-36=18 (km//h)`

   Bài 2:

  `s=300km`

  `v_1=55km//h`

  `v_2=45km//h`

  `a) t=?`

  `b) s_A=?`

  Giải:

  Gọi `t` là thời gian 2 xe bắt đầu xuất phát cho đến khi gặp nhau

  Khi 2 xe gặp nhau ta có

  `s=s_1+s_2`

  `⇔300=v_1.t+v_2.t`

  `⇔300=55t+45t=100t`

  `⇒t=3 (h)`

  Vậy sau 3h thì 2 xe gặp nhau

  b) Nơi gặp nhau cách A: 

  `s_A= v_1.t=55.3=165 (km)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )