giúp mik giải bài này vs Một ô tô đi từ a đến b trog một thời gian dự định. Nếu xe chạy vs vận tốc 40km/h thì đến b chậm hơn 30 phút so vs thời gian d

Question

giúp mik giải bài này vs
Một ô tô đi từ a đến b trog một thời gian dự định. Nếu xe chạy vs vận tốc 40km/h thì đến b chậm hơn 30 phút so vs thời gian dự định. Nếu xe chạy vs vậ tốc 50km/h thì đến b sớm hơn 24 phút so vs thời gian dự định. Tính chiều dài quãng đường AB
Cho tam giác nhọn ABC có ba đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H
a) c/m ΔABE đồng dạng ΔACF, từ đó suy ra AB.AF=AC.AE
b) c/m DB.DC=DA.DH
c) Gọi I là trung điểm của BC . Đường thẳng vuông góc vs IH tại H cắt AB và AC lần lượt tại M và N. c/m ΔAHN đồng dạng ΔBIH và H là trung điểm của Mn

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-06T15:44:52+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:46:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x (giờ): thời gian dự định

  Đổi 30 phút = 0,5 giờ , 24 phút = 0,4 giờ

  v1= 40 km/h

  t1= x + 0,5

  v2= 50 km/h

  t2= x – 0,4

  s1= 40(x + 0,5)

  s2= 50(x – 0,4)

  Theo đề bài, ta có s1=s2

  => Ta có pt:

  40(x+0,5)  =  50(x – 0,4)

  <=> 40x + 20 = 50x – 20

  <=> 40x – 50x = -20 -20

  <=>     -10 x    =    -40

  <=>        x        =     4

  Quãng đường ab dài: 40( 4 + 0,5) = 180km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )