giúp mik giải hai bài này vs.mai mik phải nộp bài r mà mik lại hết điểm rồi.ong mng giúp mik. 1)Trên quãng đường từ A đến B dài 15km. Một người đi xe

Question

giúp mik giải hai bài này vs.mai mik phải nộp bài r mà mik lại hết điểm rồi.ong mng giúp mik.
1)Trên quãng đường từ A đến B dài 15km. Một người đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ.Cũng trên quãng đường đó,một người đi xe máy với vận tốc 30km/giờ.
A) Tính thời gian để mỗi người đi hết quãng đường trên.
B)Nếu hai người xuất phát cúng một một lúc thì xe máy sẽ đến trước xe đạp trong bao lâu?
2)Thực hiện việc học online, buổi sáng hôm qua Nam đã làm được 2 phần 3 số bài tập cô giao.Bắc đã làm được 3 phần tư số bài tập đó. Hỏi trong cùng một buổi sáng, bạn nào làm được số bài tập nhiều hơn? ( Có giải thích rõ ràng)

in progress 0
Iris 3 tuần 2021-11-22T11:33:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:34:50+00:00

  Đáp án:

   1/

  thời gian người đi xe đạp là;

  15:15=1 giờ

  thời gian người đi xe máy là;

  30:15=2 giờ

  b) Nếu hai người xuất phát cúng một một lúc thì xe máy sẽ đến trước xe đạp ;

  2-1 =1 giờ

  2/

  bạn Bắc làm được nhiều hơn

      2/3 < 3/4

  = 8/12 < 9/8

   

  0
  2021-11-22T11:35:02+00:00

  • nhi

  Đáp án:

   1/

  thời gian người đi xe đạp là;

  15:15=1 giờ

  thời gian người đi xe máy là;

  30:15=2 giờ

  b) Nếu hai người xuất phát cúng một một lúc thì xe máy sẽ đến trước xe đạp ;

  2-1 =1 giờ

  2/

  bạn Bắc làm được nhiều hơn

      2/3 < 3/4

  = 8/12 < 9/8

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )