giúp mik với ạ!!!!! ai làm nhanh và đúng nhât mik cho ctlhn và 5sao $\frac{1}{999.1000}$ – $\frac{1}{998.999}$ -$\frac{1}{997.998}$ -…+$\frac{1}{2.1

Question

giúp mik với ạ!!!!! ai làm nhanh và đúng nhât mik cho ctlhn và 5sao
$\frac{1}{999.1000}$ – $\frac{1}{998.999}$ -$\frac{1}{997.998}$ -…+$\frac{1}{2.1}$

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-08-22T02:10:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:11:41+00:00

  Đáp án:

   `1/(999.1000)-1/(998.999)-……………………..-1/(2.1)`

  `=1/1000-1/999+1/999-1/998+………….+1/2-1`

  `=1/1000-1`

  `=-999/1000`

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  0
  2021-08-22T02:11:56+00:00

      `frac\{1}{999.1000}-\frac{1}{998.999}-\frac{1}{997.998}-…+\frac{1}{2.1}`

  `=1/1000-1/999+1/999-1/998+…+1/2-1`

  `=1/1000-1`

  `=-999/1000`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )