giúp mik với mik sắp nộp rồi a, 5,98 : 10 + 5,98 x 0,8 + 0,598 tính nhanh nha mn mik cảm ơn trước

Question

giúp mik với mik sắp nộp rồi
a, 5,98 : 10 + 5,98 x 0,8 + 0,598
tính nhanh nha mn
mik cảm ơn trước

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-13T19:45:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T19:46:49+00:00

  $\text{5,98 : 10 + 5,98 × 0,8 + 0,598}$

  $\text{= 0,598 + 5,98 × 0,8 + 0,598}$

  $\text{= 0,598 + (5,98 × 0,8 + 0,598)}$

  $\text{= 5,98}$

   

  0
  2021-09-13T19:47:11+00:00

  $\text{Chào bạn. Bạn tham khảo nhé !}$

  $\text{Bài làm :}$ 

  $\text{5,98 ÷ 10 + 5,98 × 0,8 + 0,598}$
  $\text{= 0,598 + 5,98 × 0,8 + 0,598}$
  $\text{= 0,598 + ( 5,98 × 0,8 + 0,598 )}$
  $\text{= 5,98}$
  $\text{#We_are_one}$
  $\text{#No_copy}$
  $\text{Chúc bạn hok tốt nhé !}$
  $\text{Cho mik xin vote 5 sao + 1 cảm ơn + câu trl hay nhất nhé}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )