Giúp mik với: Một mảnh đất hình tam giác có cạnh đáy 35m.Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng thêm 41m2.Tính diện tích mảnh đất lúc chưa

Question

Giúp mik với:
Một mảnh đất hình tam giác có cạnh đáy 35m.Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng thêm 41m2.Tính diện tích mảnh đất lúc chưa kéo dài cạnh đáy

in progress 0
Adalynn 2 giờ 2021-10-17T02:24:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T02:25:47+00:00

  Đáp án:

   Chiều cao mảnh đất lúc đầu là :

  41 * 2 : 5  = 16,4 ( m )

  Diện tích mảnh đất lúc đầu là :

  35 * 16,4 : 2 = 287 ( m2 )

  Đáp số : 287 m2

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-17T02:26:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao của mảnh đất hình tam giác  là:

               41 x 2 : 5 = 16,4 (m)

  Diện tích mảnh đất khi chưa kéo dài cạnh đáy là:

              16,4×35:2 =278 (m2)

                                    Đáp số: 278 m2.

  # NO copy chúc bạn hok tốt.

  bài này mình sửa rồi nên chắc chắn đúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )