Giúp mik vs ạ ???????????????????????? Phân biệt tố cáo và khiếu nại về: người thực hiện, đối tượng, cơ sở, mục đích

Question

Giúp mik vs ạ ????????????????????????
Phân biệt tố cáo và khiếu nại về: người thực
hiện, đối tượng, cơ sở, mục đích

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-07-20T13:53:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:54:08+00:00

  – Quyền khiếu nại:

  Người thực hiện: công dân 

  Đối tượng: người làm ảnh hưởng lớn đến một vấn đề nào đó

  Cơ sở: làm bằng chứng để có thể xử phạt hành chánh người đó

  Mục đích: để bắt người đó phải nhận mục đích làm việc đó

  – Quyền tố cáo:

  Người thực hiện: công dân

  Đối tượng:người làm ảnh hưởng lớn đến một vấn đề nào đó hoặc vi phạm điều lệ của Hiến Pháp và Pháp luật

  Cơ sở: làm bằng chứng  để có thể xử phạt hình sự người đó

  Mục đích: để bắt người đó phải nhận tội , mục đích làm việc đó

  0
  2021-07-20T13:54:48+00:00

  *Quyền khiếu nại:

  -Người thực hiện: công dân .

  -Đối tượng: người làm ảnh hưởng lớn đến một vấn đề nào đó.

  -Cơ sở: làm bằng chứng để có thể xử phạt hành chánh người đó.

  -Mục đích: để bắt người đó phải nhận mục đích làm việc đó.

  *Quyền tố cáo:

  -Người thực hiện: công dân.

  -Đối tượng: người làm ảnh hưởng lớn đến một vấn đề nào đó hoặc vi phạm điều lệ của Hiến Pháp và Pháp luật.

  -Cơ sở: làm bằng chứng  để có thể xử phạt hình sự người đó.

  -Mục đích: để bắt người đó phải nhận tội , mục đích làm việc đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )