giúp mik vs ạ ! Trường hợp nào sau đây là miễn dịch nhân tạo? A: Người không bị bệnh lao vì đã được tiêm phòng vacxin bệnh này. B: Người từ khi si

Question

giúp mik vs ạ !
Trường hợp nào sau đây là miễn dịch nhân tạo?
A:
Người không bị bệnh lao vì đã được tiêm phòng vacxin bệnh này.
B:
Người từ khi sinh ra cho tới hết cuộc đời không bị mắc bệnh lở mồm, long móng của trâu bò.
C:
Người có sức đề kháng tốt thì không bị nhiễm bệnh sởi.
D:
Người bị bệnh thủy đậu rồi khỏi và không bao giờ bị lại bệnh đó nữa.

in progress 0
Brielle 2 giờ 2021-10-24T01:52:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:53:23+00:00

  Người không bị bệnh lao vì đã được tiêm phòng vacxin bệnh này là miễn dịch chủ động 

  Chọn A

   Khái niệm miễn dịch chủ động là miễn dịch do tiên vaccin phòng bệnh tạo thành

  0
  2021-10-24T01:53:59+00:00

  Trường hợp nào sau đây là miễn dịch nhân tạo?

  A: Người không bị bệnh lao vì đã được tiêm phòng vacxin bệnh này.

  B: Người từ khi sinh ra cho tới hết cuộc đời không bị mắc bệnh lở mồm, long móng của trâu bò.

  C: Người có sức đề kháng tốt thì không bị nhiễm bệnh sởi.

  D: Người bị bệnh thủy đậu rồi khỏi và không bao giờ bị lại bệnh đó nữa.

                                *học tốt *                              

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )