giúp mik vs đọc hộ mik số thập phân này:12,456;45,123;89,567

Question

giúp mik vs
đọc hộ mik số thập phân này:12,456;45,123;89,567

in progress 0
aikhanh 5 tháng 2021-07-15T09:23:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:24:43+00:00

  `12,456`: Mười hai phẩy bốn trăm năm mươi sáu

  `45,123`: Bốn mươi lăm phẩy một trăm hai mươi ba

  `89,567`: Tám mươi chín phẩy năm trăm sáu mươi bảy

  0
  2021-07-15T09:25:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   12,456

  =>mười hai phẩy bốn trăm năm mươi sáu

  45,123

  => bốn mươi lăm phẩy một trăm hai mươi ba

  89,567

  => tám mươi chín phẩy năm trăm sáu mươi bẩy(bảy)

  Chúc bạn học tôt :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )