Giúp mik vs thứ 2 mik thi rồi. Cảm ơn trc ạ Lúc 6 giờ sáng, từ hai vị trí A,B cách nhau 120 m có hai vật chuyển động thẳng hướng về nhau. Vật đi từ A

Question

Giúp mik vs thứ 2 mik thi rồi. Cảm ơn trc ạ
Lúc 6 giờ sáng, từ hai vị trí A,B cách nhau 120 m có hai vật chuyển động thẳng hướng về nhau. Vật đi từ A chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ ban đầu bằng không, gia tốc 1m/s^2. Vật đi từ B chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ ban đầu 2m/s, gia tốc 1m/s^2. Chọn hệ quy chiếu có trục tọa độ trùng với AB ,gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc vật đi từ A xuất phát .
a, viết phương trình chuyển động của hai vật
b, Tìm thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau
c ,hai vật cách nhau lúc mấy giờ
d ,Tìm thời điểm khoảng cách giữa hai vật bằng 85 m

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-08-23T05:47:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:49:10+00:00

  Đáp án:

  a.$\begin{array}{l}
  {x_1} = 0,5{t^2}\\
  {x_2} = 120 – 2t – 0,5{t^2}
  \end{array}$

  b.$\begin{array}{l}
  t = 10s\\
  {x_1} = 50m
  \end{array}$

  d. $\left\{ \begin{array}{l}
  t = 13,4s\\
  t = 5s
  \end{array} \right.$

  Giải thích các bước giải:

  a. Phương trình chuyển động của hai vật là:

  $\begin{array}{l}
  {x_1} = \dfrac{1}{2}{a_1}{t^2} = 0,5{t^2}\\
  {x_2} = AB – {v_2}t – \dfrac{1}{2}a{t^2} = 120 – 2t – 0,5{t^2}
  \end{array}$

  b. Thời gian và địa điểm 2 vật gặp nhau là:

  $\begin{array}{l}
  {x_1} = {x_2}\\
   \Leftrightarrow 0,5{t^2} = 120 – 2t – 0,5{t^2}\\
   \Leftrightarrow {t^2} + 2t – 120 = 0\\
   \Leftrightarrow t = 10s\\
   \Rightarrow {x_1} = 0,5{t^2} = 0,{5.10^2} = 50m
  \end{array}$

  c. ( Đề không rõ ràng )

  d. Thời điểm khoảng cách giữa hai vật là 85m là:

  $\begin{array}{l}
  \Delta x = \left| {{x_1} – {x_2}} \right| = \left| {{t^2} + 2t – 120} \right| = 85\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {t^2} + 2t – 120 = 85\\
  {t^2} + 2t – 120 =  – 85
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  t = 13,4s\\
  t = 5s
  \end{array} \right.
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )