GIÚP MÌNH 1O CÂU TRẮC NGHIỆM NÀY NHA! HỨA SẼ VOTE VÀ C.ƠN ĐẦY ĐỦ CHO NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG Câu 1: Biển Đông có diện tích là A. 2477000 km vuông B. 3

Question

GIÚP MÌNH 1O CÂU TRẮC NGHIỆM NÀY NHA! HỨA SẼ VOTE VÀ C.ƠN ĐẦY ĐỦ CHO NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Câu 1: Biển Đông có diện tích là
A. 2477000 km vuông B. 3477000 km vuông
C. 4477000 km vuông D. 5477000 km vuông
Câu 2: Biển Đông là biển lớn thứ mấy trong các biển của Thái Bình Dương
?
A. Thứ hai B . Thứ ba C. Thứ 3 D. Thứ 4
Câu 3: Trên Biển Đông, loại gió nào chiếm ưu thế từ tháng 5 đến tháng 9 ?
A. Gió hướng đông bắc. B. Gió hướng đông nam.
C. Gió hướng tây nam . D. Gió hướng nam.
Câu 4: Vùng biển ven bờ nước ta có chế độ triều là
A. bán nhật triều khắp nơi .
B. nhật triều khắp nơi.
C.chế độ triều phức tạp .
D. nhật triều điển hình ở vịnh Bắc Bộ và bán nhật triều ở các nơi còn lại.
Câu 5.Ý nào sau đây không đúng với biển Đông ?
A. Biển tương đối kín.
B. Nằm trong vùng nhiệt đới .
C. Trải rộng từ xích đạo đến chí tuyến Bắc.
D. Ít bão .
Câu 6: Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của nước
A. Mianma. B. Trung Quốc. C. Thái Lan . D. Philippin.
Câu 7: Dòng biển tương ứng với mùa gió vào mùa đông trên Biển Đông có
hướng là
A. đông bắc – tây nam. B. tây nam – đông bắc.
C. bắc – nam. D. đông – tây .
Câu 8. Những ý nào sau đây không phải là khó khăn của biển Đông đối với
phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân ta là
A. bão nhiệt đới B. sạt lở bờ biển C. biển ấm D. nước biển
dâng
Câu 9: Bảo vệ môi trường biển là trách nhiệm của
A. công nhân môi trường B. người dân sống ven biển
C. khách du lịch D. toàn xã hội
Câu 10: Cảng Kỳ Hà thuộc huyện ( thành phố) nào của tỉnh Quảng Nam ?
A. Núi Thành B. Duy Xuyên C. Hội An D. Tam Kỳ
– Yêu cầu HS xác định giới hạn lãnh thổ của vùng biển VN, biển Đông trên bản
đồ ĐLTN Đông Nam Á

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-09-10T18:23:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T18:24:48+00:00

  1B

  2A

  3C

  4D

  5D

  6A

  7A

  8C

  9D

  10A

  0
  2021-09-10T18:25:22+00:00

  Câu 1: Biển Đông có diện tích là

  A. 2477000 km vuông

  B. 3477000 km vuông

  C. 4477000 km vuông

  D. 5477000 km vuông

  Câu 2: Biển Đông là biển lớn thứ mấy trong các biển của Thái Bình Dương ?

  A. Thứ hai

  B . Thứ ba

  C. Thứ 3

  D. Thứ 4

  Câu 3: Trên Biển Đông, loại gió nào chiếm ưu thế từ tháng 5 đến tháng 9 ?

  A. Gió hướng đông bắc.

  B. Gió hướng đông nam.

  C. Gió hướng tây nam .

  D. Gió hướng nam.

  Câu 4: Vùng biển ven bờ nước ta có chế độ triều là

  A. bán nhật triều khắp nơi .

  B. nhật triều khắp nơi.

  C.chế độ triều phức tạp .

  D. nhật triều điển hình ở vịnh Bắc Bộ và bán nhật triều ở các nơi còn lại.

  Câu 5.Ý nào sau đây không đúng với biển Đông ?

  A. Biển tương đối kín.

  B. Nằm trong vùng nhiệt đới .

  C. Trải rộng từ xích đạo đến chí tuyến Bắc.

  D. Ít bão .

  Câu 6: Vùng biển nước ta không tiếp giáp với vùng biển của nước

  A. Mianma.

  B. Trung Quốc.

  C. Thái Lan .

  D. Philippin.

  Câu 7: Dòng biển tương ứng với mùa gió vào mùa đông trên Biển Đông có hướng là

  A. đông bắc – tây nam.

  B. tây nam – đông bắc.

  C. bắc – nam.

  D. đông – tây .

  Câu 8. Những ý nào sau đây không phải là khó khăn của biển Đông đối với phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân ta là

  A. bão nhiệt đới

  B. sạt lở bờ biển

  C. biển ấm

  D. nước biển dâng

  Câu 9: Bảo vệ môi trường biển là trách nhiệm của

  A. công nhân môi trường

  B. người dân sống ven biển

  C. khách du lịch

  D. toàn xã hội

  Câu 10: Cảng Kỳ Hà thuộc huyện ( thành phố) nào của tỉnh Quảng Nam ?

  A. Núi Thành

  B. Duy Xuyên

  C. Hội An

  D. Tam Kỳ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )