Giúp mình ạ Trong mặt phẳng 0xy cho đường thẳng (d): x=2-t ; y=-1+2t (t thuộc R) . Tìm A thuộc (d) sao cho góc giữa đường thẳng OA và đường thẳng (d”)

Question

Giúp mình ạ
Trong mặt phẳng 0xy cho đường thẳng (d): x=2-t ; y=-1+2t (t thuộc R) . Tìm A thuộc (d) sao cho góc giữa đường thẳng OA và đường thẳng (d”) : x+2y+1=0 bằng a thoả mãn cos a= 1 phần căn 10

in progress 0
Amaya 4 ngày 2021-12-05T06:31:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:32:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Điểm  nên tọa độ của  phải thỏa mãn phương trình của 

  Gọi ∈d.

  Ta có:

  Theo giả thiết:

  Vậy có  điểm  thỏa ycbt   

  Chúc bạn học tốt!

   

  0
  2021-12-05T06:33:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Điểm M∈d nên tọa độ của M  phải thỏa mãn phương trình của d.

  Gọi M(2+2t;3+t)∈d.

  Ta có:AM→=(2+2t;2+t).

  Theo giả thiết: |AM|→=5⇔(2+2t)2+(2+t)2=5⇔(2+2t)2+(2+t)2=25

  ⇔5t2+12t−17=0⇔[t=1t=−175.

  Vậy có 2  điểm M  thỏa ycbt M1(4;4)  M2(−245;−25).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )