Giúp mình bài này được không. Cho cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha. Còn 5 sao nữa. Cho hình vuông ABCD tâm O có cạnh bằng a. Tính: a) AB DC; AB,OC b

Question

Giúp mình bài này được không. Cho cảm ơn và câu trả lời hay nhất nha. Còn 5 sao nữa.
Cho hình vuông ABCD tâm O có cạnh bằng a. Tính:
a) AB DC; AB,OC
b) (AB+ AD)(BC + BD).

in progress 0
Amaya 18 phút 2021-10-07T08:58:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T08:59:29+00:00

  Đáp án:

   a)$\vec{AB}.\vec{DC}=a^2$

  $\vec{AB}.\vec{OC}=\dfrac{a^2}{2}$

  b)$(\vec{AB}+\vec{AD}).(\vec{BC}+\vec{BD})=a^2$

  Giải thích các bước giải: Ta có :

  $AC=BD=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}$

   a)$\vec{AB}.\vec{DC}=|\vec{AB}|.|\vec{AB}|.Cos (\vec{AB};\vec{DC})=a^2.Cos(0)=a^2$

  $\vec{AB}.\vec{OC}=|\vec{AB}|.\vec{OC}|.Cos(\vec{AB};\vec{OC})=a.\dfrac{a\sqrt{2}}{2}.Cos 45^o=\dfrac{a^2}{2}$

  b)$(\vec{AB}+\vec{AD}).(\vec{BC}+\vec{BD})$

  $=\vec{AB}.\vec{BD}+\vec{AD}.\vec{BC}+\vec{AD}.\vec{BD}$

  $=|\vec{AB}|.|\vec{BD}|.Cos(135^o)+|\vec{AD}|.|\vec{BC}|.Cos(0^o)+|\vec{AD}|.|\vec{BD}|.Cos(45^o)=a.a\sqrt{2}.\dfrac{-\sqrt{2}}{2}+a.a.1+a.a\sqrt{2}.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=-a^2+a^2+a^2=a^2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )