giúp mình bài này nhé! thanks! Trộn lẫn rượu và nước người ta thu được hỗn hợp nặng 120,08g ở nhiệt độ 30’C. Tính khối lượng nước và rượu đã pha biết

Question

giúp mình bài này nhé! thanks!
Trộn lẫn rượu và nước người ta thu được hỗn hợp nặng 120,08g ở nhiệt độ 30’C. Tính khối lượng nước và rượu đã pha biết rằng ban đầu nước có nhiệt độ 90’C, rượu có nhiệt độ 20’C . Nhiệt dung riêng của nước và rượu lần lượt là 4200 J/kg.K , 2500J/kg.K

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-17T05:02:59+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:04:04+00:00

  Đáp án:

  m = 10,84g; m’= 109,24g

  Giải thích các bước giải:

  Gọi m, m’ là khối lượng nước và rượu. Có m + m’ = 120,08 g

  Phương trình cân bằng nhiệt:

  m . c (90-30) = m’ . c’ . (30-20)

  => m’=10,08 m

  => m = 10,84g; m’= 109,24g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )