GIÚP MÌNH BÀI NÀY VỚI Ạ! MÌNH ĐANG CẦN GẤP, CẢM ƠN!!! Tìm số nguyên n sao cho n^2 + 3 chia hết cho -1

Question

GIÚP MÌNH BÀI NÀY VỚI Ạ! MÌNH ĐANG CẦN GẤP, CẢM ƠN!!!
Tìm số nguyên n sao cho n^2 + 3 chia hết cho -1

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-07-16T17:47:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:48:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   mik nghĩ đề là `n^2+3` chia hết cho `n-1`

  ta có: `n^2+3=n^2-n+n-1+4=n(n-1)+(n-1)+4=(n-1)(n+1)+4`

  đề `n^2+3` chia hết cho `n-1`

  `⇒(n-1)(n+1)+4` chia hết cho `n-1`

  mà `(n-1)(n+1)` chia hết cho `n-1`

  `⇒4` chia hết cho `n-1`

  do `x` nguyên`⇒n-1∈Ư(4)={+-1;+-2;+-4}`

  `⇒n∈{2;0;3;-1;5;-3}`

  vậy `n∈{2;0;3;-1;5;-3}` thì `n^2+3` chia hết cho `n-1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )