Giúp mình bài này với : Bài 1. (2,5 điểm) Một xe ô tô khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên mặt đường nằm n

Question

Giúp mình bài này với :
Bài 1. (2,5 điểm) Một xe ô tô khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận
tốc đầu trên mặt đường nằm ngang dưới tác dụng của lực phát động của động cơ F p = 2500 N theo
phương song song với mặt đường. Hệ số ma sát giữa xe và mặt đường µ = 0,05. Lấy g = 10 m/s 2 .
a. Tính lực ma sát giữa xe và mặt đường
b. Tính gia tốc của xe. Vẽ hình.
c. Sau khi đi được 30 giây thì xe tắt máy chuyển động chậm dần đều dưới tác dụng của lực ma sát,
hỏi sau bao lâu nữa thì xe dừng lại?

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-08-07T18:52:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:53:33+00:00

  Đáp án: a)Fms=0.05×2000×10=1000N

   b) có 4 lực tác dụng : F , Fms , N , P ( các lực viết dưới dạng vecto nhé)

  áp dụng đl 2 niu tơn : F + Fms + N + P=ma ( các lực và a phai có vecto)

  chiếu trục ox : F-Fms=ma

  chiếu trục oy : N-P=0=>N=P=mg

  =>a=(F-Fms):m=(2500-1000):2000=0.75

  Giải thích các bước giải:

   đổi 2 tấn=2000kg

  Fms=u×N=u×m×g ( lưu ý u chính là hệ số ma sát do máy mik viết kí hiệu k đc^^)

  0
  2021-08-07T18:54:24+00:00

  Đáp án:

  a)Fms=0.05×2000×10=1000N

   b) có 4 lực tác dụng : F , Fms , N , P ( các lực viết dưới dạng vecto)

  áp dụng định luật 2 niu tơn : F + Fms + N + P=ma ( các lực và a phai có vecto)

  chiếu trục ox : F-Fms=ma

  chiếu trục oy : N-P=0=>N=P=mg

  =>a=(F-Fms):m=(2500-1000):2000=0.75

  Giải thích các bước giải:

  đổi 2 tấn=2000kg

  Fms=u×N=u×m×g

  u là hệ số ma sát

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )