Giúp mình bài với: Có 5 học sinh nam là A1, A2, A3, A4, A5 và 3 học sinh nữlà B1, B2, B3 được xếp ngồi xung quanh một bàn tròn. Hỏi c

Question

Giúp mình bài với: Có 5 học sinh nam là A1, A2, A3, A4, A5 và 3 học sinh nữlà B1, B2, B3 được xếp ngồi xung quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp biết A1 không ngồi cạnh B1.

in progress 0
Hailey 9 phút 2021-09-09T14:15:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:17:02+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Xếp 4 bạn nam (trừ A1) và 2 bạn nữ(trừ B1) thành 1 dãy ta có 6! cách xếp

  Sau đó xếp A1 và B1 vào giữa các bạn đã xếp do A1, B1 không ngồi cạnh nhau nên ta có 2 trường hợp sau:

  TH1: A1 xếp ở đầu nên do khi các bạn ngồi thành bàn tròn thì suy ra B1 không được xếp ở cuối như vậy B1 có 5 cách chọn => Tương tự với B1 ở đầu => có 6!.5.2 = 7200 cách xếp

  TH2: A1, B1 đều không xếp ở đầu hàng => có 5C2 cách chọn vị trí cho 2 bạn

  => có 6!.5C2.2 = 14400 cách xếp

  => có tất cả 21600 cách xếp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )