Giúp mình cách tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức với ạ

Question

Giúp mình cách tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức với ạ

in progress 0
Adalynn 3 tháng 2021-09-26T08:39:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:41:00+00:00

  Đáp án: Đưa biểu thức về dạng (a + b)² + x hoặc (a – b)² + x

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-26T08:41:04+00:00

  Đáp án:

  đưa các biểu thức về dạng liên quan đến (a+b) ^2 hoặc (a-b) ^2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )