giúp mình câu này hãy mô phỏng đoạn chương trình sau: n:=0;i:=3; while n<=8 do n:=n+i; a) Có bao nhiêu vòng lặp? b) Khi kết thúc vòng lặp, giá trị củ

Question

giúp mình câu này
hãy mô phỏng đoạn chương trình sau:
n:=0;i:=3;
while n<=8 do n:=n+i; a) Có bao nhiêu vòng lặp? b) Khi kết thúc vòng lặp, giá trị của n là bao nhiêu?

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-08-17T05:25:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:27:06+00:00

  a) Có tất cả `3` vòng lặp,lần lượt là;

  `n_1 = 0 => n= 3`

  `n_2 = 3 => n= 6 `

  `n_3 = 6 => n=9`

  `=> n=9`

  b) kết thúc vòng lặp `n=9`

  0
  2021-08-17T05:27:24+00:00

  a) có 3 vòng lặp

  b) khi kết thúc vòng lặp giá trị n=9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )