Giúp mình câu này tự luận với! Phân tích đặc điểm sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ? Trả lời ngắn gọn khoảng 4 dòng

Question

Giúp mình câu này tự luận với!
Phân tích đặc điểm sinh vật miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?
Trả lời ngắn gọn khoảng 4 dòng

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-05T16:28:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:30:32+00:00

  *Đặc điểm:

  -Giới sinh vật đa dạng và phong phú.

  -Nhiều luồng di cư sinh vật:Inđonexia-Malaysia,……….

  -Hệ sinh thái rừng đa dạng(Hệ sinh thái rừng thường xanh nhiệt đới,Hệ sinh thái rừng rụng lá nhiệt đới,………..)

  chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )