giúp mình đi Những môi trường nào thuộc môi trường đới nóng? Vị trí và đặc điểm?

Question

giúp mình đi
Những môi trường nào thuộc môi trường đới nóng? Vị trí và đặc điểm?

in progress 0
Nevaeh 1 giờ 2021-09-14T09:04:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:06:19+00:00

  Các kiểu môi trường đới nóng là :

  – MT xích đạo ẩm

  – MT nhiệt đới

  – MT nhiệt đới gió mùa

  – MT hoang mạc

  Vị trí của đới nóng là :

  Nằm ở khoảng giữa 2 chí tuyến Bắc và Nam

  Đặc điểm :

  – Nhiệt độ cao

  – Gió thổi thường xuyên là gió Tính Phong ( tính phong Đông Bắc và tính phong Đông Nam) có động vật, thực vật và người sinh sống.

  0
  2021-09-14T09:06:35+00:00

  Thuộc:

  Xích đạo ẩm

  nhiệt đới

  nhiệt đới gió mùa

  hoang mạng

  Vị trí:

  nằm ở khoảng giữa hai chi tuyến là bắc và nam

  Đặc điểm:

  nhiệt độ cao

  gió thổi thường xuyên là gió tính phong gồm tính phong đông bắc và tính phong đông nam

  ~Học tốt~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )