Giúp mình giải bài này với nhé 23+x/2=37

Question

Giúp mình giải bài này với nhé 23+x/2=37

in progress 0
Madeline 2 năm 2021-07-24T18:45:39+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:46:57+00:00

   23 + $\frac{x}{2}$ = 37

          $\frac{x}{2}$   = 37 – 23

          $\frac{x}{2}$   = 14

    ⇒  x = 14. 2

    ⇒ x = 28

   

  0
  2021-07-24T18:47:12+00:00

  $23+\dfrac{x}{2}=37$

  $\dfrac{x}{2}=37-23=14$

  $→x=14.2=28$

  Vậy $x=28$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )