Giúp mình giải bài toán lớp 4 bài 70 trang 15 với nhé

Question

Giúp mình giải bài toán lớp 4 bài 70 trang 15 với nhé

in progress 0
Parker 1 giờ 2021-09-14T09:03:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:04:15+00:00

  lần sau bạn nhớ chụp đề lên nhé!

  một số họ ko có sách đâu

  Diện tích hình vuông (hình chữ nhật) là:

  25 x 25 = 625 (m²)

  Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

  625 : 12,5 = 50 (m)

  Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có chu vi thửa ruộng là:

  (50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

  Đáp số: 125 m.

  0
  2021-09-14T09:04:15+00:00

  Bài 1:

  Viết và đọc các số từ trên xuống dưới như sau:

  32000000: Ba mươi hai triệu

  32516000: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn

  32516497: Ba mươi hai triệu năm trăm mười sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy

  834291712: Tám trăm ba mươi bốn triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn bảy trăm mười hai

  308250705: Ba trăm linh tám triệu hai trăm năm mươi nghìn bảy trăm linh năm

  500209037: Năm trăm triệu hai trăm linh chín nghìn không trăm ba mươi bảy

  Bài 2:

  Số 7312836 đọc là: Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi sáu.

  Số 57602511 đọc là: Năm mươi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười một

  Số 351600307 đọc là: Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy

  Số 900370200 đọc là: Chín trăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn hai trăm

  Số 400070192 đọc là: Bốn trăm triệu không trăm bảy chục nghìn một trăm chín mươi hai.

  Bài 3:

  a) 10250214

  b) 253564888

  c) 400036105

  d) 700000231

  Bài 4:

  a) Số trường trung học cơ sở là 9873 trường.

  b) Số học sinh tiểu học là 8350191 học sinh

  c) Số giáo viên trung học phổ thông là 98714.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )