Giúp mình làm sơ đồ tư duy sau: thực dân pháp đánh chiến Bắc Kì lần thứ hai (1882) sách giáo khoa lịch sửa lớp 8 bài 25 phần hai lớn. Cảm ơn các bạn n

Question

Giúp mình làm sơ đồ tư duy sau: thực dân pháp đánh chiến Bắc Kì lần thứ hai (1882) sách giáo khoa lịch sửa lớp 8 bài 25 phần hai lớn. Cảm ơn các bạn nhiều nha♥️♥️

in progress 0
Remi 1 năm 2021-08-09T10:08:13+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-09T10:09:15+00:00

    Sau khi Pháp đánh Bắc Kì lần 2

    +Triều đình:Đưa quân nên để bảo vệ Hà Nội nhưng thất bại

    +Nhân dân:Liên tục nổi dậy khiến quân địch bị suy yếu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )