Giúp mình nhé Cho a0,a1,a2,…,a11 là hệ số trong khai triển [(x+1)^10].(x+2)=x^11 + a1.x^10 + a2.x^9 +…+ a10.x + a11.Tìm hệ số của a5

Question

Giúp mình nhé
Cho a0,a1,a2,…,a11 là hệ số trong khai triển [(x+1)^10].(x+2)=x^11 + a1.x^10 + a2.x^9 +…+ a10.x + a11.Tìm hệ số của a5

in progress 0
Eliza 6 ngày 2021-09-02T12:49:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:50:57+00:00

  Đáp án:

  {a_5} = 672

  Giải thích các bước giải:

  Khai triển biểu thức {(x + 1)^{10}}(x + 2) ta có: 

  {(x + 1)^{10}}(x + 2) = (x + 2)(C_{10}^0 + C_{10}^1x + ... + C_{10}^{10}{x^{10}}) (*)

  Ta có: {a_5} sẽ tương ứng với phần tử chứa $x^{6}$ 

  Theo khai triển (*) ta có: 

  Phần tử chứa số hạng $x^{6}$ là C_{10}^5.{x^6} + 2.C_{10}^6{x^6}

  Suy ra: {a_5} = C_{10}^5 + 2.C_{10}^6 = 672

  Vậy {a_5} = 672

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )