Giúp mình nhé! MỘT SỐ TỰ NHIÊN LẼ CÓ HAI CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT CHO 5 .HIỆU CỦA SỐ ĐÓ VÀ CHỮ SỐ HÀNG CHỤC CỦA NÓ BẰNG 68. TÌM SỐ ĐÓ

Question

Giúp mình nhé!
MỘT SỐ TỰ NHIÊN LẼ CÓ HAI CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT CHO 5 .HIỆU CỦA SỐ ĐÓ VÀ CHỮ SỐ HÀNG CHỤC CỦA NÓ BẰNG 68. TÌM SỐ ĐÓ

in progress 0
Abigail 8 phút 2021-09-12T22:47:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:48:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là chữ số hàng chục

  ( 0 < x , 10 )

  Số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5 có dạng 5(2 x + 1) (vì chia hết cho 5 mà số đó lẻ)

  Vì hiệu của số đó và chữ số hàng chục bằng 68 nên ta có phương trình:

  `5(2x+1)-x=68`

  `( 10 x + 5 ) – x = 68 `

  `⇔ 10 x – x = 68 – 5 `

  `⇔ 9 x = 63 ⇔ x = 7`

  Vậy số đó là 75

  0
  2021-09-12T22:49:25+00:00

  Đáp án:

     Số đó là `75`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `x` là chữ số hàng chục `(0 < x , 10)`
  Số tự nhiên lẻ có hai chữ số và chia hết cho 5 có dạng `10x+5` (vì `5` là số lẻ thỏa mãn ĐK)
  Vì hiệu của số đó và chữ số hàng chục bằng `68` nên ta có phương trình:
  `(10x+5)–x=68`
  `⇔ 10x – x = 68 – 5`
  `⇔ 9x = 63`
  `<=>x=7`
  Vậy số cần tìm là `75.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )