giúp mình vẽ một bản sơ đồ về sự tiến loài người và nêu rõ các trái cây mà khi con người tiến hóa đã phát hiện ra

Question

giúp mình vẽ một bản sơ đồ về sự tiến loài người và nêu rõ các trái cây mà khi con người tiến hóa đã phát hiện ra

in progress 0
Julia 6 ngày 2021-12-04T06:56:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:58:03+00:00

  Tiến trình tiến hóa của loài người vạch ra các sự kiện lớn trong sự phát triển của loài người (Homo sapiens), và sự tiến hóa của tổ tiên loài người. Nó bao gồm giải thích ngắn gọn về một số loài, chi, và các cấp bậc cao hơn của các loài được nhìn thấy ngày nay là tổ tiên có thể có của con người hiện đại.

  Biểu thời gian này được tổng kết dựa trên các nghiên cứu nhân loại học, cổ sinh vật học, sinh học phát triển, sinh học hình thái, và từ số liệu về giải phẫu và di truyền. Nó không giải quyết vấn đề nguồn gốc sự sống, mà cuộc thảo luận được cung cấp bởi phát sinh luận, nhưng trình bày một dòng có thể có của nguồn gốc tiến hóa của các loài mà cuối cùng dẫn đến con người hiện đại.

  Khác với biểu tượng “cây Haeckel” về lịch sử, bài viết này cung cấp không có phân tích Phát sinh chủng loài học (phylogenetics) để giúp khắc họa sự phức tạp, phi tuyến của sự tiến hóa của loài người. Điều quan trọng là các “dòng dõi có thể có nguồn gốc tiến hóa” không nên được hiểu là cung cấp một tiến trình tuyến tính từ đơn vị phân loại rất sớm để (giả định) đến mục tiêu là Homo sapiens.

  Thời gian các sự kiện trong bài tính bằng Ma (Mega annum, triệu năm); hoặc Ka (Kilo annum, ngàn năm) trước đây/trước hiện tại/trước ngày nay (khái niệm “hiện tại”/”ngày nay” tiêu chuẩn trong khảo cổ học được tính mốc là ngày 01/01/1950).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )