giúp mình với 1. Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lý các tệp và thư mục? a. Windows Explorer b. Microsoft Office c. Accessories

Question

giúp mình với
1. Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lý các tệp và thư mục?
a. Windows Explorer
b. Microsoft Office
c. Accessories
d. Control Panel
2. Trong Windows, muốn tạo thư mục mới, ta thực hiện :
a. File – New, sau đó chọn Folder
b. Edit – New, sau đó chọn Folder
c. Tools – New, sau đó chọn Folder
d. Windows – New, sau đó chọn Folde
3. Khi đang làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
a. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Restore
b. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Copy
c. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Open
d. Chọn đối tượng, rồi chọn File – Move To Folder…
4. Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:
a. Control Panel
b. Control Windows
c. Control System
d. Control Desktop
5. Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?
a. Calculator
b. Excel
c. WinWord
d. Notepad
6. Các thao tác nào để di chuyển đối tượng:
a. Chọn các đối tượng nguồn, nhấn Ctrl+X, mở folder chứa các đối tượng muốn sao chép đến, nhấn Ctrl+V.
b. Chọn các đối tượng nguồn, nhấn Ctrl+C, mở folder chứa các đối tượng muốn sao chép đến, nhấn Ctrl+X
c. Chọn các đối tượng nguồn, nhấn Ctrl+C, mở folder chứa các đối tượng muốn sao chép đến, nhấn Ctrl+V.
d. Chọn các đối tượng nguồn, nhấn Ctrl+V, mở folder chứa các đối tượng muốn sao chép đến, nhấn Ctrl+X.
7. Để hiển thị được ngày theo mẫu sau 22/02/2015 ta phải dùng định dạng nào trong các dạng sau:
a. dd/MM/yyyy
b. dd/MM/yy
c. mm/dd/yyyy
d. mm/dd/yy
8. Muốn thay đổi các thiết lập về giờ, phút, giây của windows sau khi chọn Start ->Settings ->Control Panel->Regional and Language Options chọn trang:
a. Time
b. Date
c. Number
d. Currency
9. Trình quản lý Windows Explorer là trình ứng dụng để:
a. Quản lý và khai thác tài nguyên trong máy tính như: Ổ đĩa, Folder, File
b. Quản lý và khai thác tài nguyên trên mạng Internet
c. Là ứng dụng đồ họa trong Windows
d. Là trình ứng dụng xử lý văn bản của Windows
10. Trong Word 2010, ở mục Line Spacing của hộp thoại Paragraph dùng để?
a. Tạo khoảng cách đoạn (dãn đoạn)
b. Tạo khoảng cách dòng (dãn dòng)
c. Tạo khoảng cách giữa các từ
d. Tạo khoảng cách giữa các ký tự
11. Trong Word 2010, chức năng Home\Clear All Formatting được sử dụng để?
a. Loại bỏ toàn bộ định dạng
b. Định dạng ký tự
c. Xóa văn bản
d. Định dạng văn bản
12. Trong Word 2010, chức năng File\Save được sử dụng để?
a. Lưu 1 tệp văn bản mới vào đĩa
b. Mở 1 tệp văn bản mới
c. Mở 1 tệp văn bản đã có
d. Lưu 1 tệp văn bản đã có vào đĩa với tên khác
13. Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl+U có tác dụng gì?
a. Tắt/bật chế độ định dạng gạch chân
b. Tăng kích thước văn bản
c. Tạo đường gạch chân cho văn bản
d. Chuyển sang chữ in hoa
14. Trong Word 2010, tổ hợp phím Ctrl+J có tác dụng gì?
a. Canh lề đều 2 bên
b. Canh lề giữa
c. Canh lề phải
d. Canh lề trái
15. Trong Word 2010, khi muốn đổi đơn vị đo ta thực hiện?
a. File\Option\Advanced …
b. File\Option\Language …
c. File\Option\Save …
d. File\Option\Proofing …
16. Trong MS Word 2010, để chia cột cho đoạn văn bản ta thực hiện như thế nào?
a. Tại thẻ Page Layout, nhấp chọn Columns
b. Tại thẻ Page Layout, nhấp chọn Line Numbers
c. Tại thẻ Insert , nhấp chọn Columns
d. Tại thẻ Home , nhấp chọn Columns
17. Trong MS Word 2010, để thay đổi hướng in cho tài liệu ta chọn thẻ Page Layout, rồi chọn nút…. rồi chọn một tùy chọn hướng in
a. Orientation
b. Size
c. Margins
d. Page Setup
18. Trong MS Word 2010, tổ hợp phím …. được dùng để lưu văn bản?
a. Ctrl -S
b. Ctrl -O
c. Ctrl -P
d. Ctrl –N
19. Trong MS Word 2010 để chèn một chữ nghệ thuật vào văn bản ta gọi lệnh gì?
a. Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt
b. Tại the Insert, nhấp nút QuickPart
c. Tại thẻ Insert, nhấp nút WordArt
d. Tại thẻ Insert, nhấp nút Equation
20. Trong MS Word 2010, cách nhanh nhất để chọn (bôi đen) từ con trỏ về cuối câu là nhấn tổ hợp phím nào?
a. Shift + End
b. Alt +F8
c. Ctrl + End
d. Alt +A

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2021-08-09T03:21:17+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T03:22:30+00:00

  1. A

  2.A

  3.A

  4.A

  5.A

  6.C

  7.A

  8.A

  9.A

  10.B

  11.B

  12.A

  13.A

  14.A

  15.A

  16.A

  17.A

  18.A

  19.A

  20.A

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-08-09T03:23:09+00:00

  1.A

  2.D

  3.A

  4.A

  5.A

  6.C

  7.A

  8.A

  9.A

  10.B

  11.B

  12.A

  13.A

  14.A

  15.A

  16.A

  17.A

  18.A

  19.A

  20.A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )