giúp mình với 1.tính hợp lí a, 30/51 – 20/52 + 14/34 – 56/91 – 2 b, 1 – 20/6 + 39/30 – 4/24 + 35/56 hoặc 50 2.CMR M = 1/10 + 1/11 +…. + 1/18 + 1/19

Question

giúp mình với
1.tính hợp lí
a, 30/51 – 20/52 + 14/34 – 56/91 – 2
b, 1 – 20/6 + 39/30 – 4/24 + 35/56 hoặc 50
2.CMR
M = 1/10 + 1/11 +…. + 1/18 + 1/19 < 1

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-08-31T06:55:01+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:56:51+00:00

  1a, 10/17-5/13+7/17-8/13-2

      =(10/17+7/17)-(5/13+8/13)-2

       =1-1-2

       =-2

  b,1 – 20 / 6 + 39 / 30 – 4 / 24 + 35 / 50

  =1-10/3+13/10-1/6+7/10

  =1-(10/3+1/6)+(13/10+7/10)

  =1-7/2+20/10

  =3-7/2

  =-1/2

  Mà mik hỏi CMR là gì?

        Nếu đc cho mik ctlhn nha cảm ơn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )