Giúp mình với ax+ay+bx+by biết a+b=-2 x+y=17

Question

Giúp mình với
ax+ay+bx+by biết a+b=-2 x+y=17

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-10T12:13:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:15:00+00:00

  ax+ay+bx+by = a(x+y) +b(x+y)

                          = (x+y).(a+b)

                           = 17.(-2) = -34

   

  0
  2021-07-10T12:15:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )