Giúp mình với ạ đang cần gấp Trên giá sách có 11 quyển sách tiếng Việt, 12 quyển sách tiếng Anh và 7 quyển sách tiếng Pháp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn

Question

Giúp mình với ạ đang cần gấp
Trên giá sách có 11 quyển sách tiếng Việt, 12 quyển sách tiếng Anh và 7 quyển sách tiếng Pháp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ba quyển sách tiếng khác nhau?

in progress 0
Sarah 6 ngày 2021-12-04T17:40:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:41:59+00:00

  $\text{ cách chọn ba quyển sách tiếng khác nhau là:}$

  $\text{ 11C1 . 12C1 . 7C1 = 924}$

  $\text{ Vậy có 924 cách chọn ba quyển sách tiếng khác nhau}$

  0
  2021-12-04T17:42:02+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: 924

   Giải thích các bước giải:

  Ta cần chọn ra một trong 11 quyển sách tiếng Việt, một trong 12 quyển sách tiếng Anh và một trong 7 quyển sách tiếng Pháp.

  Theo quy tắc nhân, số cách chọn ba quyển sách tiếng khác nhau là: 11.12.7 = 924

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )