Giúp mình với ạ , mình đang cần gấp CHỈ RA và NÊU TÁC DỤNG của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau : Chum tương mẹ đã đậy rồi Nón mê xưa đứng nay ngồi

Question

Giúp mình với ạ , mình đang cần gấp
CHỈ RA và NÊU TÁC DỤNG của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau :
Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơm qua buổi cày bừa
Giờ còn lũn tũn khoác hờ người rơm

in progress 0
Savannah 2 tuần 2021-07-08T17:36:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T17:38:02+00:00

    Biện pháp tu từ hoán dụ qua các hình ảnh “nón mê, áo tơm”, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật.

    Hình ảnh của nón mê và áo tơm đều là hình ảnh hoán dụ của người mẹ, của người phụ nữ lao động lam lũ, trải qua những vất vả và hy sinh thăng trầm. Tác dụng: diễn tả một cách sinh động, chân thực, giàu tình cảm và cảm xúc những sự hy sinh và lam lũ của mẹ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )