Giúp mình với ạ Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở cây có hoa. vẽ sơ đồ minh họa

Question

Giúp mình với ạ
Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở cây có hoa. vẽ sơ đồ minh họa

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-04T19:49:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:51:09+00:00

  Đáp án:

  Trong quá trình phát sinh giao tử mỗi tế bào mẹ của tiểu bào từ giảm phân cho bốn tiểu bào tử đơn bội từ đó sẽ hình thành bốn hạt phấn.

  `->` Trong hạt phấn, một nhân đơn bội phân chia cho một nhân ớn phấn và một nhân sinh sản. Tiếp theo, nhân sinh sản lại phân chia tạo thành hai giao tử đực.

  Giải thích các bước giải:

   Xin hay nhất ạ

  giup-minh-voi-a-trinh-bay-qua-trinh-phat-sinh-giao-tu-o-cay-co-hoa-ve-so-do-minh-hoa

  0
  2021-08-04T19:51:42+00:00

   Quá trình phát sinh giao tử ở thực vật, đặc biệt ở thực vật có hoa diễn ra khá phức tạp.

  Trong quá trình phát sinh giao tử : Mỗi tế bào mẹ của tiểu bào từ giảm phân cho bốn tiểu bào tử đơn bội sẽ hình thành bốn hạt phấn. Trong hạt phấn, một nhân đơn bội phân chia cho một nhân ống phấn và một nhân sinh sản. Tiếp theo, nhân sinh sản lại phân chia tạo thành hai giao tử đực.

  giup-minh-voi-a-trinh-bay-qua-trinh-phat-sinh-giao-tu-o-cay-co-hoa-ve-so-do-minh-hoa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )