Giúp mình với Bài 1 : Viết tập hợp A biết : Tập hợp A là các số có 2 chữ số chia hết cho 2, 5 Bài 2 : A = { x thuộc N I 12 < x < 16 } B= { x thuộc N

Question

Giúp mình với
Bài 1 :
Viết tập hợp A biết :
Tập hợp A là các số có 2 chữ số chia hết cho 2, 5
Bài 2 :
A = { x thuộc N I 12 < x < 16 } B= { x thuộc N* I X < 5 }

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-08T07:40:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:42:00+00:00

  $@phamnhuy6a1$

  $@gaumatyuki$

  $Bài$ $1:$

  A= {$10;20;30;40;50;60;70;80;90$}

  $Bài$ $2:$

  A={$13;14;15$}

  A={$1;2;3;4$}

  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

  0
  2021-09-08T07:42:06+00:00

  Bài 1 : 

  Các số có 2 chữ số chia hết cho 2 và 5 là : 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90
  => Tập hợp A = 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90
  Bài 2 :
  A = { x ∈ N I 12 < x < 16 }

  x = 13; 14; 15 
  => 13; 14; 15 ∈ N
  B = { x ∈ N* I x < 5 }

  x = 1; 2; 3; 4 vì N* ko thuộc số 0
  => 1; 2; 3; 4 ∈ N*
  @Team : Toán – Lý – Hoá – Anh – Văn@

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )