giúp mình với Câu 1: cho một ôtô đang đi với vận tốc 60k/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần và đi thêm 20m thì đừng lại a. Tính giá tốc của xe

Question

giúp mình với
Câu 1: cho một ôtô đang đi với vận tốc 60k/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần và đi thêm 20m thì đừng lại
a. Tính giá tốc của xe ?
b. Tính thời gian hãm phanh để xe dừng lại ?
c. Tính vận tốc của xe sau khi hãm phanh 1 giây ?
Câu 2: một lò xo có chiều dài tự nhiên 20m . Khi bị kéo , lò xo đài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N . Hỏi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ?

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-09T23:04:35+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:05:58+00:00

  Câu 1:

  Tóm tắt:                                                                Giải

  $v_{o}$ = 60km/h = 16,67 m/s           a. 2as=v²-$v_{o}$ ² 

  s= 20m                                                ⇔ 2a20 = 0²-16,67²

   v = 0m/s                                             ⇔ a= -6,95 (m/s²)

  a. a= ? m/s²                                         b. t=$\frac{v-v_{o}}{a}$ =$\frac{0-16,67}{-6,95}$ = 2,4(s)

  b. t= ?s                                                 

  c. t’= 1s

     v’ = ?s

  Câu 2:

  Tóm tắt:                                                                                 Giải:

  $l_{0}$=20m                                          Ta có: $F_{đh}$ = 5N: l= 24m

  l= 24m                                                             $F’_{đh}$ = 10N: l’= ?m

  $F_{đh}$= 5N                                           l’= 10 x 24 : 5 = 48 (m)

  $F’_{đh}$= 10N

  l’= ?N 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )