Giúp mình với!!!!!!!! Câu 1:lập công thức hóa học của oxit? Câu 2:Hỗn hợp khí hidro và oxit là hỗn hợp nổ khi nào?

Question

Giúp mình với!!!!!!!!
Câu 1:lập công thức hóa học của oxit?
Câu 2:Hỗn hợp khí hidro và oxit là hỗn hợp nổ khi nào?

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-07-30T21:11:10+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:12:15+00:00

  Câu 1 : 

    +) Oxit Bazơ : $R^{n}$ x$O^{m}$ y

    +) Oxit Axit : MxOy

  Câu 2 : 

     Hỗn hợp khí Hidro và oxit là hỗn hợp nổ khi ta trộn $V_{H2}$ : $V_{O2}$ = 2 : 1

   

  0
  2021-07-30T21:12:32+00:00

  câu 1:

  Công thức của oxit MxOy

   gồm có kí hiệu hóa học của oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu hóa học của nguyên tố M (có hóa trị n) kèm theo chỉ số x theo đúng quy tắc về hóa trị:

  II × y = n × x

  câu 2: 

  Hỗn hợp hidro và oxi theo tỉ lệ 2 thể tích khí hidro và 1 thể tích khí oxi là hỗn hợp nổ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )