giúp mình với =))!! Cho 4,6gam Natri tác dụng hoàn toàn với nước. a) Viết Phương Trình hóa học. b)Tính thể tích khí H2 sinh ra trong điều kiện tiêu

Question

giúp mình với =))!!
Cho 4,6gam Natri tác dụng hoàn toàn với nước.
a) Viết Phương Trình hóa học.
b)Tính thể tích khí H2 sinh ra trong điều kiện tiêu chuẩn.
c)Cho toàn bộ lượng khí trên khử 12gam CuO
Tính khói lượng Đồng thu được.
d)Tính khối lượng Natrihidroxit tạo thành

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-07-23T04:26:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:27:59+00:00

  a) PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  b) nNa= $\frac{4,6}{23}$ = 0,2 (mol)

  PTHH: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

             0,2                → 0,2                  → 0,1 (mol)

  VH2(đktc)=0,1.22,4=2,24 (l)

  c)  nCuO=$\frac{12}{80}$ = 0,15 (mol)

  PTHH: CuO + H2 → Cu + H2O (phản ứng có nhiệt độ)

  BĐ:     0,15     0,1                         (mol)

  PƯ:     0,1 ←   0,1 → 0,1→ 0,1                        (mol)

  SPƯ:   0,05      0       0,1     0,1               (mol)

  mCu=0,1.64=6,4 (g)

  d) mNaOH=0,2.40=8 (g)

   

  0
  2021-07-23T04:28:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nna=4,6:23=0,2 mol

  2na+2h2o—>2naoh+h2

  0,2                     0,2              0,1    mol

  Vh2=0,1.22,4=2,24 lít

  ncuo=12:80=0,15 mol

  h2+cuo—->h2o+cu

  0,1                             0,1    mol

  cuo dư 

  mcu=0,1.64=6,4 gam

  mnaoh=0,2.40=8 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )