Giúp mình với Cho 5,4g kim loại M ( hóa trị III) tác dụng với 1 lượng vừa dư dd HCL thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc . Xác định M

Question

Giúp mình với
Cho 5,4g kim loại M ( hóa trị III) tác dụng với 1 lượng vừa dư dd HCL thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc . Xác định M

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-09T04:46:44+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:48:07+00:00

  $n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  $2M+6HCl\to 2MCl_3+3H_2$

  $\Rightarrow n_M=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=0,2(mol)$

  $M_M=\dfrac{5,4}{0,2}=27(Al)$

  $\to M$ là nhôm

  0
  2021-09-09T04:48:13+00:00

  Đáp án:

   M là kim loại nhôm

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )